ETAP 0 – SPOTKANIE I INWENTARYZACJA

Podczas pierwszego spotkania przedyskutujemy Twoje potrzeby aranżacyjne i ocenimy jak dużego zakresu projektu potrzebujesz (projekt funkcjonalny, koncepcyjny czy również rysunki dla wykonawców). Omówimy wstępnie styl, charakter i kolorystykę, aby ustalić, jaki efekt aranżacyjny chcemy osiągnąć. Przydadzą się nam wówczas przykłady z Internetu lub prasy, zdjęcia od znajomych oraz wgląd w katalogi producentów.

W przypadku, gdy lokal jest już dostępny dokonujemy pomiaru (inwentaryzacji), jeśli zakres projektu tego wymaga. Inwentaryzacja obejmuje pomiary i zdjęcia projektowanych pomieszczeń. Jeśli nie można jeszcze wykonać inwentaryzacji w kolejnych pracach projektowych opieramy się na rzutach płaskich z projektu budowlanego.

 

Comments are closed.